top of page

FRISKARBETSMILJÖ

Fokus på arbetsmiljön och hälsa på arbetsplatsen har blivit större genom åren för företag och myndigheter. Kontinuerliga problem med hög sjukfrånvaro och högre kostnader för det, så väl som ökad medvetenhet om stress på arbetsplatsen ställer frågor om hur det ska gå att kunna åstadkomma en friskarbetsmiljö.

 

Projektet Friskarbetsmiljö fokuserar på att personalen lära sig om hur man kan skapa balans i kroppen och äga sin egen hälsa. Med verktyg och kunskap från Ayurveda och Medicinsk Yoga lär sig personalen om hur hälsa och ohälsa skapas och hur man kan behålla denna balans, trots stressfaktorer i livet. 

bottom of page