top of page

KULTUR I FÖRETAG

Konstnärliga former (bild, musik, teater, dans) är uttrycksformer som används för att kommunicera idéer, provocera tankar och ge uttryck för känslor. De används av de kreativa delarna av hjärna och öppnar för skapande och nya idéer. I de flesta företag bygger kommunikation mest på skriftliga och muntliga uttrycksformer, med hjälp av den praktiska och strukturerade delen av hjärnan. Det innebär att kommunikation inom företag bygger på en begränsad användning av hjärnan som många gånger hindrar den kreativa delen från att arbeta effektivt. Musiker äger förmågan att skapa en synergieffekt som 

 

  • ökar energi

  • förbättrar kommunikation

  • ökar delaktighet

  • ökar kreativitet

"What do artists do? Artists give people something they didn't know they were missing: a dance, a piece of music, a painting, a piece of sculpture. Catering to that need is the best business strategy".

- Daniel H. Pink, a Whole New Mind

 

"The study of music offers us a wealth of "tools" that can have a profound effect on our performance in the workplace. Entrainment, keen sensitivity, and rhythm and flow all work in concert to enhance our work to the point where it no longer feels like work! The virtuoso performer makes it look easy, because it is easy!"

–Peggy Rostron, the Maestro Effect TM

 

 

"Musicians, when they enter the workplace, are often experienced problem solvers. When they hit walls they know how to improvise their way around them". - Jeb Banner, CEO Smallbox culture-powered marketing 

bottom of page